Պահեստ

Այս տարածքը կծառայի որպես բազմաֆունկցիոնալ պահեստային հատված: